Informacje o terminie składania biznesplanów – II edycja

Szanowni Państwo,
Informujemy, że termin składania biznesplanów dla uczestników II edycji projektu został ustalony na 16.05.2022 r. – 20.05.2022 r. Szczegółowe informacje o procesie składania biznesplanów znajdują się w zakładce Rekrutacja. Prosimy o zapoznanie.