Wyniki oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych – III edycja

Zapraszamy do zapoznania z wynikami oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych dla III edycji projektu w zakładce REKRUTACJA.