OSTATECZNE WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW – II EDYCJA

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z brakiem odwołań od oceny biznesplanów złożonych w ramach II  edycji projektu „Kierunek: SAMOZATRUDNIENIE!” w zakładce Rekrutacja pod postem dotyczącym wstępnej listy rekomendowanych do dofinansowania biznesplanów opublikowano ostateczną listę z wynikami.